Susanne Annot Text

Retourbeleid

RETOURBELEID

Artikel 1 – Herroepingsrecht

  1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen teontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
  2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn.
  3. De consument kan een herroepingsformulier van verkoper Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
  4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in diemate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met allegeleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf: 01 oktober 2022

Boek je workshop

De volgende datums zijn beschikbaar voor workshops. 

Tijd voor Mij

  • Dinsdag 18 april – 18:30u

Ga voor Goud

  • Geen aankomende datums

Cookies

Door mijn website te gebruiken accepteer je cookies.